Huisartsenpraktijk Klooster

Welkom

In de praktijk van Dr Van Audenhove Guy.


Gelieve uw afspraken zo veel als mogelijk via internet te maken, dit om het aantal telefoons tijdens consultaties te beperken.


Voor resultaten kunt U dr. Van Audenhover bereiken na 18u kunt U desgewenst dan ook een afspraak maken. 

Voor resultaten kan U dr. Verbeeck bereiken tussen 13u en 14u tenzij anders werd meegedeeld tijdens consultatie/huisbezoek. 


Coronavirus COVID 19


Voor meer informatie over het coronavirus kan u terecht op https://www.sciensano.be/nl en https://www.info-coronavirus.be/nl/.

zelftest:  https://chat.mybingli.com/#/covid